Sinking Stone part 3


Now I'm waiting across the street
Got this smell of steel on my hands and
I'm hoping you'll surrender and you'll say
You'll be my man

I don't want to hurt you
But if I, if I have to I'll be able
Without you I am nothing
My cards are on the tableCaptcha
Widget
Piosenkę Doyle Damhnait Sinking Stone part 3 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sinking Stone part 3, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sinking Stone part 3. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doyle Damhnait Sinking Stone part 3 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.