Tatooed


am I bound to you
or will you wither with the rest
will you loosen your grip
as you fade into the sunset

will I want to leave you
shattered on the floor
will I do anything to
have you for evermore

I really miss you
I didn't want to
now its too late

you're tattooed on my skin
don't know where you end and I begin
you're tattooed on my soul
are you the part that makes me whole

the uncertainty keeps me on my toes
I'm so undone by what I'll never know
even your confusions make sense to me
but I'm afraid that this won't always be

I really need you
want to believe that
you need me too

you're tattooed on my skin
don't know where you end and I begin
you're tattooed on my soul
are you the part that makes me whole

I fall hard fall fast
know it won't last
I should leave before it's gone
but I'm not that strong

you're tattooed on my skin
don't know where you end and I begin
you're tattooed on my soul
are you the part that makes me whole
[repeat and fade]Captcha
Piosenkę Doyle Damhnait Tatooed przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tatooed, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tatooed. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doyle Damhnait Tatooed w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.