Dark Side


The way to hell is our soul
It's the entrance to the dark side
Of our brain

There, where the demons are larking
Do they wanne get our souls?
Or are they trying to lead us through
The darkness?

Fight your internal fight
Against the infernal might
Feel the strength of your soul
Your fate is under your control

Don't turn away!
Face the evil!
The evil inside yourself!
Confess to your dark side!

Find the boundaries of your soul
The good side as well as the evil
Look inside your mind
The search will lead to you!

Fight your internal fight
Against the infernal might
Feel the strength of your soul
Your fate is under your control

Don't turn away!
Face the evil!
The evil inside yourself!
Confess to your dark side!

The way to hell is our soul
It's the entrance to the dark side
Of our brain

There, where the demons are larking
Do they wanne get our souls?
Or are they trying to lead us through
The darkness?Captcha
Piosenkę Dr. Death Dark Side przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dark Side, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dark Side. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dr. Death Dark Side w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.