Individual Thought Patterns


So quick to judge, so easily we forget,
What it's like to be dissected
Where feelings are tossed aside

Like a drug it feeds the imagination of minds that go unanalysed
Followers to the leaders of mass hypnotic corruption
That live their lives only to criticise

Where is the invisible line that we must draw
to create individual thought patterns

Prisoners of mental deception be free within singular judgement
Twisting words to control the masses
To cover up one's self insecuritiesCaptcha
Piosenkę Dr. Death Individual Thought Patterns przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Individual Thought Patterns, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Individual Thought Patterns. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dr. Death Individual Thought Patterns w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.