Love Needs No Disguise


She dances
He watches
She sighs
Remember
Love needs no disguise
In motion
That cannot deny
She's saying
Love needs no disguise
And if the park gates are closed
Remember we toured the skies
And if the 'friends' all go home
You know love needs no disguise
He dances
And we realized
Remember
Love needs no disguise
In simple embraces
They lie
In darkness
Love needs no disguise
And we can lock all the doors
Forget the reasons and fame
There's no deceiving inside
You know we'll all be the same
And if the park gates are closed
Remember we toured the skies
And if the 'friends' all go home
You know love needs no disguise
LEAD VOCALS - Gary NumanCaptcha
Widget
Piosenkę Dramatis Love Needs No Disguise przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Love Needs No Disguise, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Love Needs No Disguise. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dramatis Love Needs No Disguise w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.