Panic Attack


All wound up
On the edge
Terrified

Sleep disturbed
Restless mind
Petrified

Bouts of fear
Permeate
All I see

Heightening
Nervousness
Threatens me

I am paralyzed
So afraid to die

Caught off guard
Warning signs
Never show

Tension strikes
Choking me
Worries grow

Why do I feel so num
Is it something to do with where I come from
Should this be fight or flight
I don't know why I'm constantly so uptight

Rapid heartbeat pounding through my chest
Agitated body in distress
I feel like I'm in danger
Daily life is strangled by my stress

A stifling surge
Shooting through all my veins
Extreme apprehension
Suddenly I'm insane

Lost all hope for redemption
A grave situation desperate at best

Why do I feel so num
Is it something to do with where I come from
Should this be fight or flight
I don't know why I'm constantly really

Helpless hysteria
A false sense of urgency
Trapped in my phobia
Possessed by anxiety

Run
Try to hide
Overwhelmed by this complex delirium

Helpless hysteria
A false sense of urgency
Trapped in my phobia
Possessed by anxiety

Run
Try to hide
Overwhelmed by this complex deliriumCaptcha
Piosenkę Dream Theater Panic Attack przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Panic Attack, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Panic Attack. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dream Theater Panic Attack w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.