DecontrolDrist - Decontrol
This is a final sign of what we cannot take,
You forced a bitter end to this story;
The walls are closing down now to this place in which we live,
So say your last goodbyes, but not to me cause
This seperation will explode, a starry sea, awakening,
A facination with this old style sense of right and wrong
What's wrong with me?
It's hard to speak when it's all about the way we hold a gun at our own mouths
A fatal blinding sight,
That's the price I pay for looking through the sun for a change
The walls are closing down,
And eventually we say our last goodbyes, we see,
This seperation will explodeCaptcha
Widget
Piosenkę Drist Decontrol przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Decontrol, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Decontrol. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Drist Decontrol w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.