Hot Day For The Ice Cream ManFour monks claims the cevil him captive
In a meter to (?) tied and passive
Incredible news in a mountain village
The form of a letter said, rape and pillage

It's a hot day now
It's a hot day now
It's a hot day now
It's a hot day for the ice cream man

Satan having a ghastly white face
Long black hair and painted fingernails
His eyes are like walls of fire
He is crude and full of smelling

We lured lucifer into a shed
A blasphemus performance of a (?) in his honor
We tricked satan that we would give
Our souls to him for wealth and power

We vowed to set a trap for the evil one
And glory to god, it was successful
The devil isn't as smart as he thinks he is
We've been after him for two thousand years

I don't know how we'll dispose of him
We are all pray they can find a way
I don't know how we'll dispose of him
It's a hot day for the ice cream manCaptcha
Widget
Piosenkę Duh Hot Day For The Ice Cream Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hot Day For The Ice Cream Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hot Day For The Ice Cream Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Duh Hot Day For The Ice Cream Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.