The Kind Of Day I've Had


JUMP!! Been bored

I did all the work, my boss got the perks today
I cleaned up the crap, my boss got the cash today
I painted my nails, they told me I was a queer
They kicked in my head and told me to dissapear
I'm outta here

The kind of day I've had
It can't get any worse
It feels like I've been born under a bad sign
And I've got to break the curse

This is a nice place to work, so smile and take it on the chin
He is my supervisor, I must obey him
He is my master, I am his worthless slave
I made a mistake he took it out of my pay
That's okay!! Cause

The kind of day I've had
It can't get any worse
It feels like I've been born under a bad sign
And I've got to break the curse
The kind of day I've had
I should've stayed away
I should have stayed at home watching
Children's television, it's been that kind of day

Stare at the clockCaptcha
Piosenkę Dum Dums The Kind Of Day I've Had przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Kind Of Day I've Had, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Kind Of Day I've Had. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dum Dums The Kind Of Day I've Had w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.