Against All Odds


How can I just let you walk away
Just let you leave without a trace
When I stand here taking every breath
With you
You're the only one who really knew me at all
How can you just walk away from me
When all I can do is watch you leave
'Cause we shared the laughter and the pain
And even shared the tears
You're the only one who really knew me at all
So take a look at me now
Well there's just an empty space
And there's nothing left here to remind me
Just the memory of your face
Well take a look at me now
Well there's just an empty space
And you coming back to me is against the odds
And that's what I've got to face
I wish I could just make you turn around
Turn around and see me cry
There's so much I need to say to you
So many reasons why
You're the only one, who really knew me at all
So take a look at me now
Well there's just an empty space
And there's nothing left here to remind me
Just the memory of your face
Well take a look at me now
Well there's just an empty space
But to wait for you is all I can do
And that's what I've got to face
Now take a look at me now
I'll still be standing here
And you coming back to me is against all odds
It's the choice I've got to take
Take a look at me now
Take a look at me nowCaptcha
Piosenkę Dune Against All Odds przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Against All Odds, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Against All Odds. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dune Against All Odds w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.