All Cried Out


I stayed up cryin' all night (all night)
I knew the end was in sight (in sight)
And now you're walkin' out on me (on me)
You're wonderin' where the little tears can be (can be)
Well, baby

I'm all cried out, I'm all cried out
All my little tears are all dried out, oh yeah
Now, that you say we're through
I'm all cried out over you

Last night I knew we were through (we're through)
It hurt 'cause I still loved you (loved you)
Went home and couldn't fall asleep (asleep)
'Cause sleep just won't come into eyes that weep (that weep)
And that's why

I'm all cried out, I'm all cried out
All my little tears are all dried out, oh yeah
Now that you say we're through
I'm all cried out over you, oh yeah

I'm all cried out
I just cant cry no more, no, no
No, no, no, no, oh
All cried out
And that's why

I'm all cried out, yes I'm all cried out
All my little tears are all dried out, oh yeah
Now that you say we're through
I'm all cried out over you

Listen to me when I'm a-gonna say
I'm all cried out, yeah, over you
Listen to me when I'm a-tellin' you
I'm all cried out, yeah, over you
Over youCaptcha
Piosenkę Dusty Springfield All Cried Out przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Cried Out, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Cried Out. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dusty Springfield All Cried Out w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.