Bitch I Love You


[Performed by Blag Dahlia]

Bitch I love you

1, 2

Oh, bitch I love you won't you run away with me
Oh, bitch I need you more than anyone can see
And I love it if you're leaving, I love it if you stay,
Bitch I love you, won't ya let me run away

Oh, bitch I'm leaving on a sunny afternoon
Yes and I'm never coming home, I'll be back soon
If you tell me you refuse me, then I can't be thrown away,
Bitch I love you, won't ya let me run away

Hey run away, run away anywhere that you want to go,
Do really give a damn so what? so what!

So, bitch I love you won't you run away with me
Oh, bitch I need you more than anyone can see
And I love it if you're leaving, I love it if you stay,
Bitch I love you, won't ya let me run away
Bitch I love you, won't ya let me run away
Oh, Bitch I love you, won't ya let me run awayCaptcha
Piosenkę Dwarves Bitch I Love You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bitch I Love You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bitch I Love You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dwarves Bitch I Love You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.