Bolero


I am dancing slowly to the beat of your heart
Spanish lights are holy
There's a million dreams apart
Deep in your eyes I see the danger
Fall for you, bolero

Bolero bolero
I will love you, "te quiero"
Bolero bolero
Dance with me at the "fiesta" tonight
"Asi", the morning sunshine
Let me face bolero

I can hear you whisper sounds of joy and pain
I can feel the passion
It's the same from the old Spain
My soul is lost, lost in ilusions
I fall for you, bolero

Bolero bolero
I will love you, "te quiero"
Bolero bolero
Dance with me at the "fiesta" tonight
"Asi", the morning sunshine
Let me face bolero

Bolero bolero
I will love you, "te quiero"
Bolero bolero
Dance with me at the "fiesta" tonight
"Asi", the morning sunshine
Let me you face bolero

Bolero ayayaya haaayaCaptcha
Piosenkę E-rotic Bolero przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bolero, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bolero. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-rotic Bolero w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.