The Power Of Sex


Your hand is just magic
Your voice so exciting
Your arms so inviting
And I'm in love
I feel the sensation
A burning temptation
I do what you do and I'll give everything to you
Cause it's the power of sex
Your body never forgets
It's just the power of sex
That makes you tender and strong
A river of passion, that will carry along
It's just the power of sex
And life's a fire of love
And deep down you know, that you will never get enough
Of the power of sex
You'll need the power of sex
So lay down beside me
Emotions expanding
The night's never ending
And I'm in love
I know you will free me
Your eyes they will see me
Like no one before
And we will go for more and more
Cause it's the power of sex
Your body never forgets
It's just the power of sex
That makes you tender and strong
A river of passion that will carry along
It's just the power of sex
And life's a fire of love
And deep down you feel, that you will never get enough
Of the power of sex
You'll need the power of sex
It's just the power of sex
That makes you helpless and strong
A river of passion that will carry along
It's just the power of sex
And life's a fire of love
And deep down you know, that you will never get enough
Of the power of sex
You'll need the power of sexCaptcha
Piosenkę E-rotic The Power Of Sex przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Power Of Sex, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Power Of Sex. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-rotic The Power Of Sex w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.