Camilla


So I'm gone with the wind
I won't look back
When I head into the future
Set sail I'm all go
When to come I don't know
But now I feel I can do it all
But leaving you
It must be so
On my way now
At the turning point here
It's time now
I'm going into high gear
I know how
I'm gonna make it all clear
And leave without no fear
Now the time has come for you
You're on your way
You will change the world
Whatever they might say
Camilla
All the things you ever want to do
You will change your life and make it all
Come true
Camilla
Had to be done while I still
Had power left
To fulfil the promises
That I made long ago
On my way but
The road is long and winding
But I will find the path
I know it must be so
On my way now
At the turning point here
It's time now
I'm going into high gear
I know how
I'm gonna make it all clear
And leave without no fear
Now the time has come for you
You're on your way
You will change the world
Whatever they might say
Camilla
All the things you ever want to do
You will change your life and make it all
Come true
Camilla
Change your world now
I don't know how
I'm on my way
You always say
I'm gonna change
The world
If I just find a way
Now the time has come for you
You're on your way
You will change the world
Whatever they might say
Camilla
All the things you ever want to do
You will change your life and make it all
Come true
CamillaCaptcha
Piosenkę E-Type Camilla przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Camilla, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Camilla. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-Type Camilla w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.