Forever Wild


We are forever wild

Come follow me now

Hear howthis bell tolls just for you
Don't fight what this will bring you
This is what to do
We're starting out from low
Time to go insane
Take a step into the fast lane
Rattle all your chains
It's Friday in your veins, believe it

We're going, you know it
Nothing can stop us from now
Too well-bred, a pinhead?
Hate to disappoint you, but
I'm not that kind of guy

We are forever wild
Let's change the night into day
We are forever wild
I've come to take you away
We are forever wild
Get ready now and forever
You know, "This is the way"

Everybody go PoP up now

Face it the gathering is here
I know you're out there somewhere
Can you feel the fear
Grow when you get near
You're up against the wall
You must make up your mind now
Can you hear the call
We've got to give it all, believe it

We're going, you know it
Nothing can stop up from now
Too well-bred, a pinhead?
Hate to disappoint you, but
I'm not that kind of guy

We are forever wild
Let's change the night into day
We are forever wild
I've come to take you away
We are forever wild
Get ready now and forever
You know, "This is the way"Captcha
Piosenkę E-Type Forever Wild przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Forever Wild, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Forever Wild. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-Type Forever Wild w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.