Keep It Real


Gotta be right Gotta hold tight my baby
Cause you're my lady you're the one
Love just don't happen overnight my honey
Let's take out time baby
and make it right
Cause I want to love you (keep it real)
and I want to trust you (can you girl)
cause I really need you (can you keep it real with me)
My hearts been going around in circles looking for you
baby you're the one
might take more than just a day or two
to make sure our love is true
this is what we need to do
Make sure the love is true (keep it real)
invest the time in you (can you girl)
cause my love is coming through (can you)
can you keep it real for me
gone tomorrow here today
these are all the games we play
baby keep it realCaptcha
Piosenkę Earth, Wind & Fire Keep It Real przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Keep It Real, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Keep It Real. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Earth, Wind & Fire Keep It Real w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.