Millennium


Kings and priests, aliens and strangers
We must avoid the dangers

Kings and priests of Americana don't spread the hysteria
Perpetuate the flow while the righteous ones go
And we'll keep rocking through double-zero meltdown
And when we run for cover, tell the night to end it's smother
When the world fades away, we'll be free to break away
Transcending to another plain
And know, just know, He's destinating our fate

Enter all into the millennium
Time's last song has just been sung
Though reality is that we've yet begun
Enter all into the millenniumCaptcha
Piosenkę Earthsuit Millennium przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Millennium, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Millennium. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Earthsuit Millennium w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.