Wheel Of GodI wanna ride on the wheel of God
While it's spinnin' 'round
I wanna ride on that wheel, while it's spinnin' 'round

Wheel within a wheel withinwheel within a mighty wheel
Wheel within a wheel withinwheel within a mighty wheel

I wanna go where no man on Earth has gone before
You know I do
I wanna go where no man's gone before

I saw a wheel way high up in the air and I said
I'm gonna ride that wheel today, today

We'll go where no one's gone before
We'll see what no one's seen before
We'll go where no one's gone before
It's a wheel within a mighty wheelCaptcha
Widget
Piosenkę Earthsuit Wheel Of God przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wheel Of God, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wheel Of God. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Earthsuit Wheel Of God w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.