Zero Hour


Walking against the wind,
pushing the endless road,
where will we lay our heads?
Soothing to kiss her lips
It's where we long to be,
Chaos and comfort are near

We'll run together,
Facing the night

Gripping the morning star,

Breathing a long relief,
watching the houses fade
So now the lines are drawn,
and see the blood run cold,
what if the world stops spinning?

Don't walk away
Nothing to say, just stay here with me,
we'll look back and laugh someday
Don't run away,
Life's got its ways, of bringing you
down, kicking you in the teeth

So give it all some time,
at least we have each other
I know we'll dream

Don't walk away
Nothing to say, just stay here with me,
we'll look back and laugh someday
Don't run away,
Life's got its ways, of bringing you
down, kicking you in the teeth

So give it all some time,
at least we have each other
I know we'll dreamCaptcha
Widget
Piosenkę East West Zero Hour przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Zero Hour, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Zero Hour. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę East West Zero Hour w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.