High Speed In Love


Don't be sitting here alone
all through the night
there's so much that we could do
i'm never happy until i've made you cry
high speed in love with you
lying here alone
all through the night
the lights are flashing in my brain
and you know there's no cure for love
i'm addicted to this painCaptcha
Piosenkę Echoboy High Speed In Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke High Speed In Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki High Speed In Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Echoboy High Speed In Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.