Santa Margherita


maria in her patterned dress
twirls and snaps her castanets
clutches sorrow to her breast
and mourns her lover
swirling color everywhere
she cocks her brow and flips her hair
at all in life that isn't fair
it's her umbrella

the waves roll in and kiss the sand
the world spins in god's gentle hands

and the sun sets and the day sighs
off the coast of santa margherita
the sun sets and the day sighs
off the coast of santa margherita

vespucci sailed across the sea
he said the new world beckons me
but freedom never comes for free
strong men die
we think we never have enough
of magic things and fancy stuff
nations come to fisticuffs
and young men die

imperfect as my love does go
this human heart is all i know

and the sun sets and the day sighs
off the coast of santa margherita
the sun sets and the day sighs
off the coast of santa margherita
and the sun sets and the day sighs
off the coast of santa margherita
the sun sets and the day sighs
off the coast of santa margheritaCaptcha
Piosenkę Eddie From Ohio Santa Margherita przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Santa Margherita, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Santa Margherita. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eddie From Ohio Santa Margherita w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.