Tekst piosenki Eddy Duchin: Dont Wait Till The Night Before Christmas

Dont Wait Till The Night Before Christmas


(verse)

All year long in the mountains
Lives an old man, they say
He wraps up bundles with ribbons,
Just to give them away
All year long in the mountains,
He looks down to see
Kids that are good, and kids that are bad,
And treats them accordingly

(refrain)
If you want toys like other little boys
In your neighborhood,
Don't wait 'til the night before Christmas
To be good
And dolls with curls are for the little girls,
Who do things they should,
So don't wait 'til the night before Christmas
To be good
You can't fool Mister Santa Claus,
He knows right from wrong;
And you can't be right for just one night,
You gotta be right, right along
You'd love to see another Christmas tree
Where the old one stood
So don't wait 'til the night before Christmas
To be good
(patter)
Santa Claus has a big book
That helps him to remember,
He can tell each kid the things they did
From January to December
Jimgle bells never jingle
For the very bad ones
Ev'ry Christmas Day, the good are gay
And the bad ones are the sad ones
(repeat refrain)Captcha
Piosenkę Eddy Duchin Dont Wait Till The Night Before Christmas przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dont Wait Till The Night Before Christmas, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dont Wait Till The Night Before Christmas. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eddy Duchin Dont Wait Till The Night Before Christmas w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.