Lovely To Look At


Lovely to look at, delightful to know
And heaven to kiss
A combination like this
Is quite my most impossible scheme come true
Imagine finding a dream like you
You're lovely to look at
It's thrilling to hold you terribly tight
For we're together, the moon is new
And, oh, it's lovely to look at you tonightCaptcha
Piosenkę Eddy Duchin Lovely To Look At przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lovely To Look At, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lovely To Look At. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eddy Duchin Lovely To Look At w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.