Baby


You don't even have to try,
it comes easy for you
the way you move is so appealing
it could make me cry
go out driving with my friends
in bobby's big old beat-up car
i'm with a lot of people there,
i wonder where you are
Good times, bad times, gimme some of that
good times, bad times, gimme some of that
good times, bad times, gimme some of that
I don't want to say goodbye,
don't wanna walk you to the door
i've spent a little time with you,
i want a little more
Good times, bad times, gimme some of that
good times, bad times, gimme some of that
good times, bad times, gimme some of that
(unintelligible male spoken part)
Good times, bad times, gimme some of that
good times, bad times, gimme some of that
good times, bad times, gimme some of that
Now i've got those good, good ,good times ???
ain't got those bad, bad, bad times ???
i've got those good, good, good ,good times ???Captcha
Piosenkę Edie Brickell Baby przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Baby, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Baby. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Edie Brickell Baby w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.