Same Old Story


days go by as problems grow
sanity dies, no one knows
recognize the danger, admit your fear
realize solutions are not always so clear
see what i mean same old scene
it's the same old story
could fade away, any day
wouldn't change the way i'm feeling
see what i mean same old scene
it's the same old story
could fade away, any day
wouldn't change the way i'm feeling
weaklings persist, bear their souls
no one hears them, minds are closed
i'm sick of all the bullshit, tired of no respect
accusations fly and seem to intersect
recognize the danger, admit your fear,
realize solutions are not always so clear
see what i mean
same old scene
see what i mean
same old scene
see what i mean
same old scene
days go by and no one knows
no one hears them bear their souls
see what i mean same old scene
it's the same old story
could fade away, any day
wouldn't change the way i'm feeling
see what i mean same old scene
it's the same old story
could fade away, any day
wouldn't change the way i'm feelingCaptcha
Piosenkę Enertia Same Old Story przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Same Old Story, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Same Old Story. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Enertia Same Old Story w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.