The Mirror


can you help me
read the pages of my mind
can you stop me
from going through this life so blind
don't turn your back on me
don't walk away, don't look away
don't feign the sympathy
i see right through you
eyes of glass stare back
my doorway to the inside closed
does the mirror lie
inside my mind, hiding my soul
to inside
won't you help me
i once reached out but lost my hold
i just can't see
why this life leaves me so cold
just lived a broken dream
i've slipped away, i've gone away
all wrong so it would seem
all wrong
simple twist of fate
has changed my life left me behind
pull my strength from hate
i'll find a new way to inside
to inside
full of sin-giving in
hiding strength-within
making pain-hiding shame
no one knows your name
can you help me, can you stop meCaptcha
Widget
Piosenkę Enertia The Mirror przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Mirror, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Mirror. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Enertia The Mirror w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.