Victim Of Thought


I Peek Into The Hole
I Struggle For Control
The Children Love The Show
But They Fail To See The Anguish In My Eyes
Fail To See The Anguish In My Eyes

I Scratch Around The Brim
I Let My Mind Give In
The Crowd Begins To Grin
But They Seem To Scream When Darkness Fills My Eyes
Seem To Scream When Darkness Fills My Eyes
It's No Surprise

Fail To See The Tragic
Turn It Into Magic

My Big Top Tricks Will Always Make You Happy
But We All Know The Hat Is Wearing Me

My Bag Is In The Hat
It's Filled With This And That
My Vision's Getting Fat
Rabbit's Just A Monkey In Disguise
Stars And Pills And Needles Dance Before Our Eyes

They Will Bite The Hand
If It Is Slower Than
The Quickness Of Their Scrutinizing Eyes

Fail To See The Tragic
Turn It Into Magic

My Big Top Tricks Will Always Make You Happy
But We All Know The Hat Is Wearing Me
Chicanery Will Always Make You Happy
But We All Know The Hat Is Wearing MeCaptcha
Piosenkę Enertia Victim Of Thought przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Victim Of Thought, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Victim Of Thought. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Enertia Victim Of Thought w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.