On The Other SideWhen I am born somewhere once more

They say there is nothing!
There, on the other side!
They say there is nobody!
There, on the other side!

But We are living there!
There, on the other side
Nobody knows that We are there!
There, on the other side

I created a nation I called K?¤rger?¤s It was my initial work and what was
its fate you must know, because Dwarves spoke a lot about it I wasted
plenty of Time by my fighting against Other Forces, despite Time have never
played an important role in my Being But I missed it You'll never get rid
of Other Forces anyway They are here, because We are here as wellCaptcha
Widget
Piosenkę Equirhodont On The Other Side przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke On The Other Side, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki On The Other Side. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Equirhodont On The Other Side w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.