Power Of Crystaland so Powerful stood up and gathered around the Symbol,
Which into dust fall, and they did, what they has to do
From their palms black pearls fell down into dust close to their feet,
Where it changed into monolithic piece – from the dust was born The Black Crystal

Yes, it is that memory, when I was standing by The Monolith of Demons and I understood everything

It is the first and last,
And you Equirhodon't, you'll become it's Guardian
Watch it as an eye in your head,
For there is Force conjured in it,
The Force of all generations of Mages

It is the first and last, it is the first and last!
It is the first and last, it is the first and last!

It is the first and last,
Once it will save all of the Worlds,
Once it will finish your Work
It will be Him who you will call for the last time,
He alone will rest your Friend

It is the first and last, it is the first and last!
It is the first and last, it is the first and last!
It is the first and last, it is the first and last!
It is the first and last, it is the first and last!Captcha
Widget
Piosenkę Equirhodont Power Of Crystal przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Power Of Crystal, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Power Of Crystal. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Equirhodont Power Of Crystal w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.