The Way


In the wasteland of my arid heart I don't find an explanation
Ancient, mysterious Symbols of my Ancestors are silent I don't cry
I'm just standing and listening to the whisper of the Spiral

Vanitas Vanitatum et Vanitas!

I put away my staff and hold The Crystal,
Red lightnings across the sky,
Fiery circle holds my Soul,
I'm leaving the place where everything I've lost

I'm leaving the place where everything, everything I've lost
I'm leaving the place where everything, everything I've lost

Trapezoid of Fate defined my Way,
Where to search, I don't know, He will lead me,
Centuries of learning, bones and dust,
I'll cross the line of Death

I'm leaving the place where everything, everything I've lost
I'm leaving the place where everything, everything I've lost

With a single groan I burn the Bridges,
With a single sight I crush the revolt,
With a single move I sweep all from my Way,
I'll find what I have to find

I'm leaving the place where everything, everything I've lost
I'm leaving the place where everything, everything I've lost

I will return with them!Captcha
Piosenkę Equirhodont The Way przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Way, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Way. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Equirhodont The Way w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.