The Destiny Forsaken


Painful is the longed for contact
A rape of our substitute harmony
In your eyes I saw the same reaction that I felt
But the tears ain t for you to decline

The torn up scars bloom to wounds again
And with hatred I loved you for it
This emotionally devouring moment
Shattering all the barricades to pain

Stay away from my hopes, our memories too obstinate
Stay away painful tears, we betrayed our life to be
The destiny forsaken, the destiny forsaken

A wintertime dismantled my beliefs
And along with the nature I died
In stillness reborn to a hollow existence
Now I m only a shade of a shadow

Painful is the longed for contact
A rape of our substitute harmony
In your eyes I saw the same reaction that I felt
But the tears ain t for you to decline

Stay away from my hopes, our memories too obstinate
Stay away painful tears, we betrayed our life to be
The destiny forsaken, the destiny forsaken

Another winter in yet another decade
A dying soul never healed
Forever weakening in the hands of
This destiny forsakenCaptcha
Piosenkę Eternal Oath The Destiny Forsaken przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Destiny Forsaken, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Destiny Forsaken. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eternal Oath The Destiny Forsaken w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.