Content To RotEntombed in earth
After your time
Decomposing
The worms will dine
Eating your flesh
Though not your soul
It has been sent to Heaven or hell

You can't spend forever
Lying in worms
Your fate you decide
Blessed or cursed

Atheistic
Come before God
You thought you'd die

Content to rot

Selfish creature
You were deceived
Weeping for you never believed

When you are dead
You'll face the truth
Christ crucified
Blood let for you
Accept this now
He died to save
That you may live
Forsake the gave

Content to rotCaptcha
Widget
Piosenkę Ethereal Scourge Content To Rot przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Content To Rot, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Content To Rot. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ethereal Scourge Content To Rot w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.