TombthroatThere is none - who understands
Not one who seeks after God
They've gone out of the way
And together they profit not

Their throat- is an open tom
With their tongues they have practice
The venom of serpents under their lips
Their mouths full of cursing and spite

There is none righteous
No not one
None without blemish
For God's Son
There is none righteous
No - not one
Apart fromGod
There is none
There is none righteous

Their feet are swift to shed blood
Destruction - misery
The path of peace - they haven't know
No fear of God before their eyes
No one does good, no, not oneCaptcha
Widget
Piosenkę Ethereal Scourge Tombthroat przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tombthroat, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tombthroat. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ethereal Scourge Tombthroat w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.