Warcryas needles of ice
are the ill winds' talons
the coldest of shadows
they seep unto the bone

with hackles raised on my neck i feel
the rancid breath of the betrayer
i heed you not and i give no ground
with words of power the holy unbound
christ majestic
the shadows retreat
ruler saviour
no quarter asked and none to receive

with words of power the holy unbound
defilers cast out shivering at the sound
christ arisen vacant gaping tom
come divine wrath the slayer of doom

all praise to the lion
king of all tribes
you reach across time
with the warcry

the wicked exist in forgotten exile
and the saint has refuge in his endCaptcha
Widget
Piosenkę Ethereal Scourge Warcry przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Warcry, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Warcry. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ethereal Scourge Warcry w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.