Ballad Of El Goodo


Evan Dando---Ballad of El Goodo
Years ago my heart was set to live on
And I've been tryin hard against unbelievable odds
Gets so hard at times like now to hold on
Guns they wait to be stuck by
And at my side is God

Ain't no one goin to turn me round
Ain't no one goin to turn me round

People round you tell you that they know
The places they have been, and it's easy to go
They'll zip you up and dress you down, and stand you in their role
You know you don't have to
You can just say no

And there ain't no one goin to turn me round
Ain't no one goin to turn me round
Ain't no one goin to turn me round
Ain't no one goin to turn me round

I've been built up and trusted
Broke down and busted
They'll get theirs and we'll get ours if you can just
Hold on
Hold on
Hold on
Hold on

Years ago my heart was set to live on
And I've been tryin hard against unbelievable odds
Gets so hard at times like now to hold on
Gonna fall if I don't fight it
And at my side is God

Ain't no one goin to turn me round
Ain't no one goin to turn me round
Ain't no one goin to turn me round
Ain't no one goin to turn me roundCaptcha
Piosenkę Evan Dando Ballad Of El Goodo przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ballad Of El Goodo, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ballad Of El Goodo. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Evan Dando Ballad Of El Goodo w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.