A-braza La LuzThe brain is the seat of madness and delirium
?Porque has pecado co ese cuchillo en tus manos?
?Porque deberia yo perdonarte la crueldad de tus acciones?
Ahora, cierra tus ojos (can you feel it?)
?Que sientes? ?Que respiras?
?Abandonas todas las restricciones?
?Que est lo que ves? ?A donde vas? (dejame entrar)
Abrazas la luz Noche tras noche Me Soportabas (it was you)
Cada vez que tropezaba
Compadecia incluso la vida la vida solo es un sueno
Esta vida es nada Lo abrazas (can you feel the light?)
?Lo puedes sentir?
[English Version]
What made you sin with that knife in your hands?
what makes me forgive all the cruelty of your deeds?
Now close your eyes, can you feel it?
What do you feel? What do you breathe?
Do you abandon all restraint? What do you see?
Where do you go? (let me in)
You embrace the light
Night after night You took me under
Every time i stumbled i did even pity life itself
This life is nothing but a dream
This life is nothing Can you feel the light? Can you feel it?Captcha
Widget
Piosenkę Evereve A-braza La Luz przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A-braza La Luz, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A-braza La Luz. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Evereve A-braza La Luz w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.