Autumn LeavesBeen has her being
Urged to the dwelling of your ancestors
All the long way to their resting place
Now your place, nothing left, no more

Hungering your love lies in a coffin
Can see the laughing vault
Ramdripping on darkened woods
Love's soul is fearlessly sold

Escaped from our world
My elegy accompanies you
She's buried under autumn leaves

During a howling storm
Dusty claws are grasping at her
Thursting for infinity
This is not her destinyCaptcha
Widget
Piosenkę Evereve Autumn Leaves przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Autumn Leaves, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Autumn Leaves. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Evereve Autumn Leaves w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.