Dedications


One touch of your hand can open the heavens
abducts me to long forgotten meadows of desire
Strange, I never believed that one glance of eyes
Would be able to touch me inside like yours did
I always thought that something was buried
Long time ago, deep inside

One touch

And there never was a greater pleasure
Than to stay awake for hour and hold you tight
To feel your silent breath upon my hand
As I push your hair from your face
And I dare not to wake you
For this would make me, tooCaptcha
Piosenkę Evereve Dedications przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dedications, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dedications. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Evereve Dedications w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.