Eat-Grow-Decay


What the hell should i fight for?
What the hell should i know?
What the hell should i care about?
Is there somewhere i should go?
I'm the slayer of my brother, It dosent matter much to me
You asked me not to follow this path
But i'm craving for more I eat, I grow and I decay
(Break away) I eat, I grow and I decay
(I break away / so feed me)
Deep inside i'm feeling, my time is running out
Deep inside i'm feeling, what it's all about
Spinning around I am grateful to my creator
I still have to put up with
You asked me not to carry this load
But i'm craving for more Don't trust me
What the hell should i fight for?
What the hell should i fight for?
What the hell should i fight for?
What the hell should i know?Captcha
Piosenkę Evereve Eat-Grow-Decay przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Eat-Grow-Decay, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Eat-Grow-Decay. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Evereve Eat-Grow-Decay w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.