Epilogue


Und unter ew gem eise begraben
Liegt die deele da und schreit
Muss sich sich nahren, muss sich laben
An des daseins dunkelheit - nichtigkeit

English translate: Epilogue

And buried under eternal ice
There lies the soul and cries
Has to nourish, to refresh
On our being's darkness - nothingnessCaptcha
Piosenkę Evereve Epilogue przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Epilogue, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Epilogue. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Evereve Epilogue w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.