Escape on Lucid Wings


Another desperate night
Another weary fight
Another guardian angel
Vanished in a lake of flames

Another pale grey stream
Another shattered dream
Another voice that whispers
"Escape, Escape, Escape On lucid wings"

Another cross to bear
Another mask to wear
Another cold wind blowing
Over a ploughed ground

Another orphaned field
Another broken shield
Another voice that whispers
"Escape, Escape, Escape"

I shall kiss the glowing fun
Carried away forever
I shall taste the golden wine
Carried away forever (forever more)

"Escape, Escape, Escape On lucid wings"Captcha
Piosenkę Evereve Escape on Lucid Wings przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Escape on Lucid Wings, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Escape on Lucid Wings. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Evereve Escape on Lucid Wings w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.