Fade To Grey


"EverEve - Fade To Grey"

One man on a lonely platform
One case sitting by his side
Two eyes staring cold and silent
Shows fear as he turns to hide

Ah, ah, we fade to grey (fade to grey)
Ah, ah, we fade to grey (fade to grey)

Un homme dans une gare desolee
Une valise a ses cotes
Deux yeux fixes et froids
Montrent de la peur lorsqu'il
Se tourne pour se cacher

Ah, ah, we fade to grey (fade to grey)
Ah, ah, we fade to grey (fade to grey)

Sent la pluie comme un ete anglais
Comme les notes d'une chanson lontaine
Sortant de derriere d'un poster
Esperant que la vie ne fut si longue

Ah, ah, we fade to grey (fade to grey)
Ah, ah, we fade to grey (fade to grey)

Feel the rain like an English summer
Hear the notes from a distant song
Stepping out from a backdrop poster
Wishing life wouldn't be so dull

Devenir a gris

Ah, ah, we fade to grey (fade to grey)
Ah, ah, we fade to grey (fade to grey)
Ah, ah, we fade to grey (fade to grey)
Ah, ah, we fade to grey (fade to grey)Captcha
Piosenkę Evereve Fade To Grey przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fade To Grey, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fade To Grey. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Evereve Fade To Grey w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.