How Could This Go Wrong


Dancing, romancing
But no second chancing
Nothing more
Running and hiding
Slipping and sliding
Across the floor

She comes alone every night
On her own looking for romance
She stands there watching
While everyone's touching
She'd take a chance
Standing there waiting, anticipating

How could this go wrong
So many lovers holding on
How could this go wrong
Another night goes on and on

Now everyone's faking
Hearts have been breaking
Across the floor
He's on the making
She's for the taking
Nothing more

From the look in her eyes
She is desperately searching
For something to say
And as he calls her over
They're getting closer
She'll find a way

Looking for something
Suddenly touching

How could this go wrong
It's what she needed all along
How could this go wrong
And so the night goes on and on

Dancing, romancing
No second chancing
Across the floor
He's on the making
She's for the taking
Nothing more

Still she comes alone
Every night on her own
Looking for romance
She stands there watching
While everyone's touching
She'd take a chance

Standing there waiting
Anticipating
Looking for something
Suddenly touching

How could this go wrong
She thought he loved her all along
How could this go wrong
So many lovers holding on

How could this go wrong
She thought he loved her all along
How could this go wrong
And so the night goes on and onCaptcha
Piosenkę Exile How Could This Go Wrong przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke How Could This Go Wrong, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki How Could This Go Wrong. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Exile How Could This Go Wrong w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.