Ambulance


can you help me
I have lost my powers
and I cant find my batteries
can you help me
I've been down here for hours
'people staring at me
and now I feel the pressure, the sweat the paranoia
oh yes, I feel the pressure, hold me tighter
I can make it better, when im not flat out on the floor
We can make it better, we can make it

Is there even any point
To this life
Without you
Without you

I am empty, ive only got three days
Left to pimp my soul
I'll sell it cheaply, I'll sell it by the hour
But time will takes its tollCaptcha
Piosenkę Exit By Name Ambulance przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ambulance, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ambulance. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Exit By Name Ambulance w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.