A Mortal In Black


From a dark part of the land
Hear the soldiers ride
See the red blood in the sand
Laughter of their pride
Incredible tales of the warning
That is what they pray
You can not escape their calling
So listen what they say
The power from their might
Is the fear from their cries
The fallen whom they fight
Are the victims of their lies
Shadows from behind
They rise from an awful death
Glory in their veins rise
Get the crawling king's head
Sinful minds in disguise
Let the fog roll
Bestial dimensions in the air lies
Coming for the goat
A mortal in black
A mortal in black
A mortal in black
A mortal in black
Be sure, it is on their way
To the core they rot
It is our fucking endless day
Find illusion by god
A mortal in black
A mortal in black
A mortal in black
A mortal in blackCaptcha
Piosenkę Exumer A Mortal In Black przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Mortal In Black, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Mortal In Black. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Exumer A Mortal In Black w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.