Surrender To The Clique


Excuse me Mr Apathy
The guillotine has dropped; another victim of you is what I see
The whole town eggs obnoxiously,
forcing you out on a killing spree

It's not enough to spill the blood of those on the soil
In microwaves go torsos covered solely in foil

Excuse me, Mr Simple Mind, you're the kind that kills
Another victim of you is what I see
The whole crowd eggs obnoxiously

Rebels gagged and bound lack their pride
And receive no respect at allCaptcha
Widget
Piosenkę Face First Surrender To The Clique przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Surrender To The Clique, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Surrender To The Clique. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Face First Surrender To The Clique w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.