Black Dog


{Le chien est le meilleur ami de l'homme

Maniac creature with gigantic teething
Pay attention to that killing machine
Staring (at) me with eyes of hate
And growling like a truck engine

Appeared from nowhere
Barking and foaming
Having a terrible urge
(To) Grub my ass
(And) Shred my balls

There's only one solution if I don't want to die
It's to run ! Run ! Run ! Run !

Scared to be devoured
Running for my life
If I am lucky
I'll get out alive !

Fucked !Captcha
Piosenkę Fate Black Dog przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Black Dog, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Black Dog. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fate Black Dog w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.