Insane


[backing vox : Poupou/Xela]

Insane Insane Kim Jon II

A population is starving
Families run away to escape death
Men, women, children
If they fail, they're burnt at the stake
A relative is forced to light the fire

and to watch the suffering
Labour camps detain 200000 people
Prisonners are fed on mud, tortured
Women who give birth see their babies
Immediately strangled

Hunger drives some people insane
Parents kill and eat their children
Some of them sell human flesh
How is it possible ?
Kim Jon II is willing to let die
Seventy percent of the North Corea populationCaptcha
Piosenkę Fate Insane przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Insane, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Insane. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fate Insane w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.