Dont Follow Me 442


another late night confession
told to a captive audience
and YOU listen with your ear to the door
waiting for pearls of wisdom to fall
like open secrets overheard
through the cracks in the wall

with calculated candor YOU play the part
of a trusted confidant
moving closer for a better view
looking for more than eyes can see
on the tattered pages
of an open diary

if YOU want to know
just what I see
look at yourself
and dont ask me
and if YOU want to know
where were going
keep your distance
and dont follow me

like an old friend with nothing left to say
youll find im not who YOU though id be
as YOU contemplate the silence
waiting for pearls of wisdom to fall
from the sill uncertain heart
that beats behind the wall

if YOU want to know
just what I see
look at yourself
and dont ask me
and if YOU want to know
where were going
keep your distance
and dont follow meCaptcha
Widget
Piosenkę Fates Warning Dont Follow Me 442 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dont Follow Me 442, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dont Follow Me 442. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fates Warning Dont Follow Me 442 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.